Schólička

V pátek 20. 9. v 17:00 hod. je scholička na farním centru - zveme i nové zájemce o zpěv a setkávání.