Nabídka na využití farního centra

Nabídka využití farního centra k pořádání rodinných setkání, oslav atd.
Obracejte se na p. Pavlu Leskovanovou tel. č. 736 210 218, která je správcem této budovy a bude koordinovat její využití.