Schólička

Schólička se v pátky schází k nácviku vždy 3/4 hodiny přede mší sv., tj.:
v období letního času v 17:15 hod.,
v období letních prázdnin v 18:15 hod., a
v období zimního času v 16:15 hod.
ve Farním centru.
Přijďte, kdo jste chodili před prázdninami, i noví zájemci.