Výuka náboženství

Od 10. 9. začíná v ZŠ Vacenovice výuka náboženství takto:
V úterý –  1. a 2. třída (1. třída 5. hodina, 2. třída 6. hodina)
Ve středu – 3. třída od 13:15 do 13:55 hod. a 4.+5. třída od 14:00 do 14:45 hod.