Schólička

V pátek 15. 11. v 16:00 hod. je schólička na farním centru - zveme i nové zájemce o zpěv a setkávání.


Nabídka na využití farního centra

Nabídka využití farního centra k pořádání rodinných setkání, oslav atd.
Obracejte se na p. Pavlu Leskovanovou tel. č. 736 210 218, která je správcem této budovy a bude koordinovat její využití.


Kancionály

V sakristii si můžete koupit kancionály; cena 150,-Kč/ks.


Schólička

Schólička se v pátky schází k nácviku vždy 3/4 hodiny přede mší sv., tj.:
v období letního času v 17:15 hod.,
v období letních prázdnin v 18:15 hod., a
v období zimního času v 16:15 hod.
ve Farním centru.
Přijďte, kdo jste chodili před prázdninami, i noví zájemci.


Známky a brýle

Trvá sbírka použitých známek a brýlí.