Poděkování

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili brigády a pomoci při přípravě kostela před výmalbou interiéru, a dále také všem, kteří přišli na brigádu umývat okna, sochy a hlavní obraz.


Upozornění

Po dobu výmalby interiéru kostela (cca 14 dní) budou všechny mše sv. slouženy na farním centru.
Děkujeme za pochopení.


 

Nabídka na využití farního centra

Nabídka využití farního centra k pořádání rodinných setkání, oslav atd.
Obracejte se na p. Pavlu Leskovanovou tel. č. 736 210 218, která je správcem této budovy a bude koordinovat její využití.


Kancionály

V sakristii si můžete koupit kancionály; cena 150,-Kč/ks.


Schólička

Schólička se v pátky schází k nácviku vždy 3/4 hodiny přede mší sv., tj.:
v období letního času v 17:15 hod.,
v období letních prázdnin v 18:15 hod., a
v období zimního času v 16:15 hod.
ve Farním centru.
Přijďte, kdo jste chodili před prázdninami, i noví zájemci.


Známky a brýle

Trvá sbírka použitých známek a brýlí.