Oznámení duchovního správce

V době nepřítomnosti Otce Jiřího neodkladné záležitosti (zaopatřování, pohřby aj.) vyřizujte, prosím, na farním úřadě v Kyjově tel. 731 402 188


Příprava dětí na 1. sv. přijímání

V neděli 23. 2. v 9:05 hod. bude na farním centru setkání - příprava dětí před 1. sv. přijímáním.


Nabídka na využití farního centra

Nabídka využití farního centra k pořádání rodinných setkání, oslav atd.
Obracejte se na p. Pavlu Leskovanovou tel. č. 736 210 218, která je správcem této budovy a bude koordinovat její využití.


Kancionály

V sakristii si můžete koupit kancionály; cena 150,-Kč/ks.


Známky a brýle

Trvá sbírka použitých známek a brýlí.